"Till Ruben Nilson"

Örby slottspark Sthlm (nära Älvsjö)

Till minnet av Ruben Nilson , målare poet och plåtslagare
En skulpturgrupp som gestaltar hans visa
"Åkare Lundgrens begravning"

Till minnet av Ruben Nilson. Poet målare plåtslagare

Mycket sorgsna söner som kommit för sent till begravningen

"Hans gamla häst var skrudad i nya blanka don,
och fyra sorgsna söner, det var hela procession"

Aftonstämning i parken.

Ruben Nilson var klassens ljus i Örby skola. Örby, då, ett nybyggar samhälle,där Rubens far byggt Den första villan .Som vuxen bodde Ruben långa tider ytterst
enkelt. Tex i ett möbellager i Klara.
Han skulle nog bli häpen om han anade att ett monument
till hans ära, rests i en slottspark.

"och fyra hesa röster som darrade av sorg,
dom stämde upp, din klara sol han är en väldig borg"

Ruben var i yngre da´r en mycket skicklig plåtslagare, och jobbade
på Sthlms tak. Jag har givit sönerna en form som påminner om de
"väderpellar" som förr krönte skorstenarna.

"vad gör det väl den döde, där nere i sin grav?
Att kistan hamnat upp och ned, och locket ramlat av
När han har fyra söner som står där allihop,
och fäller bittra tårar bakom nya plommonstop" Text.Ruben Nilson

Vill du höra hela visan? Fred Åkerströms tolkningar är
väldigt bra.