Primavera

Universitetet i Freskati 1984

två skulpturer 2,30 cm höga till Frescati universitet .De sitter på fasaden till biologiska fakulteten. Jag arbetade med dem 1983-1985 tror jag.